More about this topic

صف‌های طولانی پمپ بنزین در فرانسه
در حال نمایش بعدی
ازدحام در ورودی یک پمپ‌بنزین در فرانسه
در حال نمایش بعدی
مجمع سیاسی اروپا
در حال نمایش بعدی
آگهی
معاون نخست وزیر اسپانیا: وقت آن است که ما آلمان را درک کنیم
در حال نمایش بعدی
سامانه موشکی گابریل ۵
در حال نمایش بعدی
نورهای شهری
در حال نمایش بعدی
اروپا: آماده مقاومت در برابر قطع کامل گاز روسیه هستیم
در حال نمایش بعدی
روسیه تامین‌کننده اصلی گاز اروپا است
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی است
در حال نمایش بعدی
امانوئل ماکرون و عبدالمجید تبون
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی است
در حال نمایش بعدی
محمد بن سلمان و کیریاکوس میتسوتاکیس
در حال نمایش بعدی