سالمندان

موضوعات داغ روز

More about this topic

Yocheved Lifshitz, 85, center, and Nurit Cooper, 79, being escorted by Hamas
در حال نمایش بعدی
canva
در حال نمایش بعدی
میچ مک‌کانل، نماینده سنا آمریکا برای دومین بار در یک ماه گذشته، در انظار عمومی برای بیش از ۳۰ ثانیه «بی‌حرکت» باقی ماند.
در حال نمایش بعدی
آگهی
canva
در حال نمایش بعدی
canva.com
در حال نمایش بعدی
Sardinia
در حال نمایش بعدی
خانه سالمندانی در پایتخت اتریش که ساکنان آن آبجو تولید می‌کنند
در حال نمایش بعدی
canva.com
در حال نمایش بعدی
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
در حال نمایش بعدی
روز همبستگی در فرانسه (عکس تزئینی است)
در حال نمایش بعدی