سالمندان

موضوعات داغ روز

More about this topic

میچ مک‌کانل، نماینده سنا آمریکا برای دومین بار در یک ماه گذشته، در انظار عمومی برای بیش از ۳۰ ثانیه «بی‌حرکت» باقی ماند.
در حال نمایش بعدی
canva
در حال نمایش بعدی
آگهی
canva.com
در حال نمایش بعدی
Sardinia
در حال نمایش بعدی
خانه سالمندانی در پایتخت اتریش که ساکنان آن آبجو تولید می‌کنند
در حال نمایش بعدی
canva.com
در حال نمایش بعدی
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
در حال نمایش بعدی
روز همبستگی در فرانسه (عکس تزئینی است)
در حال نمایش بعدی