More about this topic

بحران ارز در ایران

موضوعات داغ روز

More about this topic

مقابل یک مغازه صرافی در تهران؛ سپتامبر ۲۰۲۰
در حال نمایش بعدی
عبدالناصر همتی
در حال نمایش بعدی
صرافی
در حال نمایش بعدی
آگهی
یک صرافی در تهران
در حال نمایش بعدی
یک صرافی در تهران
در حال نمایش بعدی
راسته کم مشتری صرافی‌ها در خیابان فردوسی تهران
در حال نمایش بعدی
اعتراض به گرانی بنزین در تهران، آبان ۱۳۹۸
در حال نمایش بعدی
شمارش اسکناس‌های دلار توسز یک فروشنده ارز در بازار تهران
در حال نمایش بعدی
تابلو نرخ‌های یک صرافی در تهران
در حال نمایش بعدی
مشاهده تابلوی نرخ‌های یک صرافی توسط تعدادی از مشتریان و عابران، تهران
در حال نمایش بعدی
تابلوی نرخ‌های یک صرافی در تهران
در حال نمایش بعدی
تابلوی نرخ‌های یک صرافی در تهران
در حال نمایش بعدی
تجمع متقاضیان ارز در مقابل تابلوی نرخ‌های یک صرافی در تهران
در حال نمایش بعدی
تابلوی قیمت‌ها و ویترین یک صرافی در تهران
در حال نمایش بعدی