بدون برنامه قبلی، بدون استدلال، بدون جانبداری، بدون شرح. بدون هیچگونه توضیح اضافی فقط در جریان ماجرا قرار بگیرید.

یک کودک بومی برزیلی با پوشیدن ماسک ضد گاز در راهپیمایی شرکت کرده است

این تظاهرات یک روز پیش از رسیدگی عالی‌ترین دادگاه برزیل به پرونده این لایحه پیشنهادی برگزار شد.

یکی از مفاد این لایحه ایجاد سرزمین‌های بومی جدید را تنها محدود به زمین‌های ایجاد شده توسط مردم بومی تا سال ۱۹۸۸ می‌کند. اما مخالفان آن معتقدند که بسیاری از قبایل مجبور به ترک زمین‌های خود در طول دیکتاتوری نظامی این کشور شده‌اند که در سال ۱۹۸۵پایان یافت و سال‌ها بعد به کشور بازگشتند.

همچنین بسیاری از دوستداران محیط زیست نگران مناطقی در آمازون هستند که به عنوان نقش مهمی در برابر جنگل زدایی و مبارزه با گرمایش جهانی ایفا می‌کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح