گرافیتی پاپ از روی دیوار شهر رم پاک شد

گرافیتی پاپ از روی دیوار شهر رم پاک شد

گرافیتی بسیار بزرگی که از پاپ فرانسیس روی دیواری در نزدیکی واتیکان طراحی شده بود، به دستور شهرداری رم پاک شد. در این گرافیتی پاپ با چهره ای بدجنس در حال طراحی علامت صلح است.

گرافیتی بسیار بزرگی که از پاپ فرانسیس روی دیواری در نزدیکی واتیکان طراحی شده بود، به دستور شهرداری رم پاک شد.
در این گرافیتی پاپ با چهره ای بدجنس در حال طراحی علامت صلح است.

تازه‌ترین ویدیو