نبرد موصل؛ روستاییانی که از گرسنگی می گریزند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

نبرد موصل؛ روستاییانی که از گرسنگی می گریزند

چند خانواده عراقی در منطقه قیاره همزمان با پیشروی نیروهای عراقی بسوی موصل و عقب نشینی نیروهای داعش، روستاهای خود را ترک کرده و خود را به مناطق امن رسانده اند. آنان در میان دود و آتش و گازهای سمی ناشی از چاه های نفت فروزان و نیز کارخانۀ سولفوری که نیروهای داعش به آتش کشیده بودند به سختی راه پیموده و از خطرات احتمالی ناشی از انفجار مین ها و تله های انفجاری رسته بودند.روستاییان می گویند غذایی برای خوردن نداشته اند و با عقب نشینی داعش فرصت یافته اند تا بگریزند.

چند خانواده عراقی در منطقه قیاره همزمان با پیشروی نیروهای عراقی بسوی موصل و عقب نشینی نیروهای داعش، روستاهای خود را ترک کرده و خود را به مناطق امن رسانده اند. آنان در میان دود و آتش و گازهای سمی ناشی از چاه های نفت فروزان و نیز کارخانۀ سولفوری که نیروهای داعش به آتش کشیده بودند به سختی راه پیموده و از خطرات احتمالی ناشی از انفجار مین ها و تله های انفجاری رسته بودند.
روستاییان می گویند غذایی برای خوردن نداشته اند و با عقب نشینی داعش فرصت یافته اند تا بگریزند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست