تظاهرات مسلمانان رم در اعتراض به کمبود مسجد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تظاهرات مسلمانان رم در اعتراض به کمبود مسجد

گروهی از مسلمانان در شهر رم در اعتراض به آن چه کمبود مسجد در پایتخت ایتالیا اعتراض کردند.

گروهی از مسلمانان در شهر رم در اعتراض به آن چه کمبود مسجد در پایتخت ایتالیا اعتراض کردند.

حدود یک میلیون مسلمان در ایتالیا زندگی می کنند و مسلمانان می گویند که کمبود محلهایی که به عنوان محل عبادت آنها به رسمیت شناخته شده است، باعث شده که آنها محلهای دیگر را برای عبادت انتخاب کنند.

منتقدان کمبود مسجد در ایتالیا می گویند که چنین اتفاقی باعث می شود که زیر نظر گرفتن جوانان مسلمان دشوارتر شود و مسیر تندروشدن آنها هموارتر شود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست