اعتراض دانشجویان به بن بست سیاسی در ونزوئلا

ویدیوها. اعتراض دانشجویان به بن بست سیاسی در ونزوئلا

جوانان شهر مرزی سن کریستوبال در ونزوئلا در آخرین اعتراضات به لغو همه پرسی برکناری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور سوسیالیست این کشور زباله ها را آتش زدند و خیابانها را بستند.

جوانان شهر مرزی سن کریستوبال در ونزوئلا در آخرین اعتراضات به لغو همه پرسی برکناری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور سوسیالیست این کشور زباله ها را آتش زدند و خیابانها را بستند.

صدها دانشجو نیز در این شهر به خیابانها آمدند.

این شهر که یکی از مهمترین مراکز تجمع مخالفان سیاستهای آقای مادورو است، طی دو سال گذشته شاهد بدترین خشونتها بوده است. خشونتهایی که ۴۳ کشته بر جای گذاشته است.

تازه‌ترین ویدیو