ورود ۱۱۰۰ پناهجو به ایتالیا

ویدیوها. ورود ۱۱۰۰ پناهجو به ایتالیا

کشتی حامل حدود ۱۱۰۰ پناهجوی نجات یافته در دریای مدیترانه روز دوشنبه وارد جزیره سیسل ایتالیا شد و داوطلبانی از سازمان صلیب سرخ ایتالیا به کار امدادرسانی به این پناهجویان مشغول شدند. بنا به اعلام سازمان بین المللی مهاجرت تاکنون در سال ۲۰۱۶ دست کم بیش از ۳۳۵ هزار نفر تلاش کرده اند از راه دریا خود را به اروپا برسانند. این در حالی است که به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ۳۷۴۰ نفر طی سال جاری در دریای مدیترانه جان باخته اند.

کشتی حامل حدود ۱۱۰۰ پناهجوی نجات یافته در دریای مدیترانه روز دوشنبه وارد جزیره سیسل ایتالیا شد و داوطلبانی از سازمان صلیب سرخ ایتالیا به کار امدادرسانی به این پناهجویان مشغول شدند. بنا به اعلام سازمان بین المللی مهاجرت تاکنون در سال ۲۰۱۶ دست کم بیش از ۳۳۵ هزار نفر تلاش کرده اند از راه دریا خود را به اروپا برسانند. این در حالی است که به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ۳۷۴۰ نفر طی سال جاری در دریای مدیترانه جان باخته اند.

تازه‌ترین ویدیو