دختران چیبوک به پدر و مادرهایشان پیوستند

ویدیوها. دختران چیبوک به پدر و مادرهایشان پیوستند

۲۱ نفر از دانش آموزان دختری را که دو سال پیش توسط گروه اسلامگرای افراطی بوکوحرام ربوده شده بودند، روز یکشنبه توانستند به پدر و مادرهایشان بپیوندند.

۲۱ نفر از دانش آموزان دختری را که دو سال پیش توسط گروه اسلامگرای افراطی بوکوحرام ربوده شده بودند، روز یکشنبه توانستند به پدر و مادرهایشان بپیوندند.

آزادی آنها پس از آن ممکن شد که دولت نیجریه با آزاد کردن چهار نفر از شبه نظامیان این گروه از زندان موافقت کرد. هنوز ۱۹۷ دختر دیگر در اسارت اعضای این گروه هستند.

تازه‌ترین ویدیو