پیشخدمتها در آرژانتین بطری به دست دویدند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

پیشخدمتها در آرژانتین بطری به دست دویدند

گروهی از پیشخدمتها در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در یک رقابت دو شرکت کردند. در این مسابقه همه دونده ها باید یک بطری نوشیدنی را که پر از نوشیدنی است در طول مسیر ۱.۶ کیلومتری مسابقه بر روی یک سینی حمل می کردند.

گروهی از پیشخدمتها در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در یک رقابت دو شرکت کردند. در این مسابقه همه دونده ها باید یک بطری نوشیدنی را که پر از نوشیدنی است در طول مسیر ۱.۶ کیلومتری مسابقه بر روی یک سینی حمل می کردند.

{{ video here4 http://www.euronews.com/2016/10/23/argentinian-waiters-in-a-rush }}

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست