اعتراض به خشونت علیه زنان آرژانتینی در شیلی و بولیوی

ویدیوها. اعتراض به خشونت علیه زنان آرژانتینی در شیلی و بولیوی

ده ها هزار تظاهرکننده روز چهارشنبه در همبستگی با جنبش خشونت علیه زنان که از آرژانتین آغاز شد، در شیلی و بولیوی تظاهرات کردند. اوایل ماه جاری میلادی یک نوجوان ۱۶ ساله در آرژانیتن پس از تجاوز به قتل رسید. مرگ او موجب پدید آمدن جنبشی بر ضد خشونت جنسیتی شد.

ده ها هزار تظاهرکننده روز چهارشنبه در همبستگی با جنبش خشونت علیه زنان که از آرژانتین آغاز شد، در شیلی و بولیوی تظاهرات کردند. اوایل ماه جاری میلادی یک نوجوان ۱۶ ساله در آرژانیتن پس از تجاوز به قتل رسید. مرگ او موجب پدید آمدن جنبشی بر ضد خشونت جنسیتی شد.

تازه‌ترین ویدیو