آخرین تلاشها برای نجات یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آخرین تلاشها برای نجات یونان

گردهمایی روز جمعه وزرای دارایی کلیه کشورهای اتحادیه اروپا با شکاف میان اعضاء همراه بود که برخی معتقد بودند تلاشهایی که تاکنون برای مذاکره با یونان بکار گرفته شده بی نتیجه بوده و احتمال ورشکستگی این کشور بعید نیست.

میشل سپن، وزیر دارایی فرانسه گفت: “وام دهندگان یین المللی بروی طرحی کار می کنند که هم برای آنها و هم برای کشورهای منطقه یورو از جمله یونان قابل پذیرش و عملی باشد.”

قرار است روز دوشنبه وزرای دارایی منطقه یورو چگونگی رویارویی با ورشکستگی یونان را مورد بحث قرار دهند مگر آنکه آتن پیشنهدات جدیدی برای اصلاحات در کشور به وام دهندگان بین المللی اش تسلیم کند.

در این میان ولفگانگ شائوبل، وزیر دارایی آلمان گفت: “باید تا روز دوشنبه صبر کنیم تا ببینیم در یونان چه اتفاقی خواهد افتاد. اما فکر نمی کنم روز دوشنبه هم خبر تازه یا جالبی برایتان داشته باشم.”

یک کارشناس از یک موسسه مالی می گوید با توجه به تحولات ماه گذشته، آتن قادر به بازپرداخت دیونش نیست: “در حال حاضر بازارهای مالی معتقدند که یونان قادر به پرداخت قسط دیونش نیست. این کشور یکبار پرداختهایش به صندوق بین المللی پول را عقب انداخت و فکر نمی کنم بتواند قسط بعدی را بپردازد.”

اگر کنفرانس فوق العاده روز دوشنبه به توافق نزدیک نشود، این بر عهده کنفرانس سران اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه خواهد بود که تلاش آخرین خود را بکار برد.