سیپراس در روسیه: بحران مالی مشکل تنها یونان نیست مشکل اروپاست

سیپراس در روسیه: بحران مالی مشکل تنها یونان نیست مشکل اروپاست
نگارش از Euronews

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان همزمان با به بن بست رسیدن مذاکرات کشورش با وام دهندگان بین المللی، روز جمعه در سن پترزبورگ مهمان ولادیمیر پوتین، رئیس

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان همزمان با به بن بست رسیدن مذاکرات کشورش با وام دهندگان بین المللی، روز جمعه در سن پترزبورگ مهمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بود.

در این دیدار آقای سیپراس، چپگرای رادیکال از لزوم تغییر در نظام بین الملل گفت و سخنان این روزهای خود در خصوص موضع اروپا در قبال بحران کشورش را تکرار کرد.

وی گفت: «بگذارید صریح باشیم. آنچه به اصطلاح مشکل یونان نامیده می شود مشکل یونان نیست مشکل اروپاست، عنوانش هم یونانی نیست، حوزه پولی یوروست و نگرانی ناشی از آن نگرانی از ساختار خود این حوزه است.»

در جریان این سفر وی با گروهی از یونانیان مقیم سن پترزبورگ هم دیدار کرد و بر پای مجسمه کاپودیستریاس، یونانی زادۀ روسیه که اولین رهبر یونان مدرن خوانده می شود، دسته گلی نهاد.

مطالب مرتبط