2021-06-11

تصاویری از حاشیه نشست گروه هفت؛ اعتراض به سیاست‌های هفت کشور بزرگ صنعتی
Now playing Next
Giorgia Meloni
Now playing Next