ثبات در نرخ بیکاری در بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ثبات در نرخ بیکاری در بریتانیا

داده های دفتر ملی آمار بریتانیا نشان می دهد میانگین نرخ بیکاری در این کشور در کل سال ۲۰۱۶ به رقم ۴.۸ درصد جمعیت فعال آن رسیده است. این آمار با پیش بینی کارشناسان مطابقت دارد. نرخ بیکاری بریتانیا در مقایسه با سال ۲۰۱۵ تغییر چندانی نداشته است.

این آمار و ارقام نشان می دهد اقتصاد بریتانیا و بازار کار در این کشور علیرغم نتیجه همه پرسی مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا از خود مقاومت نشان داده است.