2017-02-12

باب فرگوسن: فرمان مهاجرتی ترامپ مغایر قانون اساسی آمریکا است
Now playing Next
اعتراضات ضد دولتی و قدرت نمایی طرفداران دولت در رومانی
Now playing Next