امید به پایان خودکشی غم انگیز نهنگ ها در نیوزیلند

ویدیوها. امید به پایان خودکشی غم انگیز نهنگ ها در نیوزیلند

بعد از بزرگترین خودکشی جمعی نهنگ ها در سواحل نیوزیلند که مرگ ۳۰۰ تا از این حیوانات را در پی داشت، دانشمندان امیدوارند که این پدیده شوم و مرموز پایان یابد.

بعد از بزرگترین خودکشی جمعی نهنگ ها در سواحل نیوزیلند که مرگ ۳۰۰ تا از این حیوانات را در پی داشت، دانشمندان امیدوارند که این پدیده شوم و مرموز پایان یابد.

از پنجشنبه گذشته تاکنون در مجموع ۷۰۰ نهنگ در سواحل فرول اسپیت به گل نشستند و امدادگران داوطلب به طور شبانه روزی تلاش کردند تا تعدادی از آنها را به اقیانوس بازگردانند.

تازه‌ترین ویدیو