اعتراضات ضد دولتی و قدرت نمایی طرفداران دولت در رومانی

اعتراضات ضد دولتی و قدرت نمایی طرفداران دولت در رومانی
نگارش از مسعود سالاری

راهپیمایان از ابتدا در اعتراض به لایحه دولتی تخفیف مجازات فساد مالی به خیابان آمدند، اما با وجود عقب نشینی دولت و حذف لایحه جنجالی، همچنان خواستار تغییر رویکرد دولت در این زمینه و برخورد جدی با مفسدان

اعتراضات گسترده ضد دولتی در رومانی وارد سیزدهمین روز شد. راهپیمایان از ابتدا در اعتراض به لایحه دولتی تخفیف مجازات فساد مالی به خیابان آمدند، اما با وجود عقب نشینی دولت و حذف لایحه جنجالی، همچنان خواستار تغییر رویکرد دولت در این زمینه و برخورد جدی با مفسدان هستند.

با این حال جمعه شب و شنبه شب گذشته تعداد تظاهرکنندگان در بخارست و شهرهای دیگر کاهش چشمگیری داشت و به کمتر از سه هزار نفر رسید.

یکی از معترضان می گوید: «تعدادمان مهم نیست، زیرا مردمی هم که در خانه هستند دلشان با ماست. ما هنوز هم خواستار تغییر هستیم. مردم باز هم هر روز به اینجا خواهند آمد.»

گروه هایی از طرفداران دولت نیز در شب های گذشته برای حمایت از حزب حاکم در برابر تظاهرکنندگان به خیابان آمدند، به طوری که پلیس برای جلوگیری از تنش، در میان راهپیمایان مخالف و موافق دولت حائل شد.

طرفداران دولت، رئیس جمهوری کلاوس یوهانیس را به سوء استفاده از اختیارات خود در مخالفت با دولت متهم می کنند. یوهانیس چند روز پیش شخصا در میان تظاهرکنندگان پایتخت حضور یافته بود.

مطالب مرتبط