تعیین جریمه های سنگین برای سه بانک در پرونده تبانی در تعیین نرخ بهره بین بانکی

تعیین جریمه های سنگین برای سه بانک در پرونده تبانی در تعیین نرخ بهره بین بانکی
نگارش از Soroush Alavi

کمیسیون اروپا بانکهای جی پی مورگان، اچ اس بی سی و کردی اگریکول را به پرداخت جریمه های سنگین محکوم کرده است.

کمیسیون اروپا بانکهای جی پی مورگان، اچ اس بی سی و کردی اگریکول را به پرداخت جریمه های سنگین محکوم کرده است.

مقامات کمیسیون اروپا این سه نهاد را به دستکاری و تبانی در تعیین نرخ بهره بین بانکی متهم کرده اند. برای بانک جی پی مورگان جریمه ای معادل ۳۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، اچ اس بی سی ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار و برای کردی اگریکول ۱۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار جریمه تعیین شده است.

مارگرت وستاگر، کمیسر اروپایی بخش رقابتهای تجاری گفت: «تصمیم امروز حاوی پیام واضحی است. بانکها همانند سایر شرکتها باید قوانین اروپایی مربوط به رقابتهای تجاری بازرگانی را رعایت کنند.»

کمیسیون اروپا می گوید این نهادها با تبانی و تبادل اطلاعات، مقررات مربوط به رقابتهای تجاری بازرگانی را زیرپا گذاشته اند.

تبانی و دستکاری در تعیین نرخ بهره بین بانکی که کمیسیون اروپا به آن استناد دارد به سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ مربوط می شود. پیش از این چهار بانک سوسیته جنرال، بارکلیز، دویچه بانک و آر بی اس با مقامات اروپایی درباره این پرونده وارد مذاکره شده و نسبت به حل و فصل دعوی اقدام کرده بودند.

مطالب مرتبط