2016-11-22

اخبار از بروکسل؛ پارلمان اروپا خواهان توقف مذاکرات با ترکیه است
Now playing Next