2016-11-22

آگهی
اخبار از بروکسل؛ پارلمان اروپا خواهان توقف مذاکرات با ترکیه است
در حال نمایش بعدی