تردید در هویت پناهجویی که به جای قاچاقچی دستگیر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
تردید در هویت پناهجویی که به جای قاچاقچی دستگیر شد

محاکمه مردی که گفته می شد سرکرده یک گروه از قاچاقچیان انسان است، در ایتالیا متوقف شد. دادگاه سیسیل تصمیم گیری در مورد ادامه محاکمه این مرد را به هفته آینده موکول کرده است. وکیل این مرد که متهم به قاچاق پناهجویان از دریای مدیترانه به اروپاست می گوید در تشخیص هویت او تردیدهایی وجود دارد.

روکو لیگوری می گوید: «ما مدارک و شواهدی داریم که نشان می دهد متهمی که امروز محاکمه می شود “مه رد مدهانه یه دگو” نیست، بلکه یک پناهجوی بدبخت مثل بقیه پناهجویان به نام “مدهانیه تسفاماریام برهه” است که می خواسته از طریق سودان به اروپا بیاید.»

قاچاقچی تحت تعقیب مه رد مدهانه، مشهور به ژنرال، شهروند اریتره است که به گفته مقامات اروپایی مسوول مرگ حداقل ۳۵۹ مهاجر در جزیره لامپدوزای ایتالیا در سال ۲۰۱۳ است. فرد دستگیر شده هم که ظاهرا پناهجویی بی گناه است، جوانی اریتره ای است که چند ماه پیش به دست پلیس سودان بازداشت و به ایتالیا مسترد شد.