تایید پروژه گسترش فرودگاه هیتروی لندن توسط دولت بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تایید پروژه گسترش فرودگاه هیتروی لندن توسط دولت بریتانیا

دولت بریتانیا به اجرای طرح گسترش فرودگاه هیتروی لندن چراغ سبز نشان داد. براساس این پروژه ۲۰ میلیارد یورویی، تاسیساتی از جمله باند جدید به این فرودگاه بین المللی اضافه می شود. پروژه گسترش فرودگاه هیترو باید سال آینده به تایید پارلمان بریتانیا برسد.

اجرای این طرح مخالفانی دارد. بویژه کسانی که در اطراف این فرودگاه زندگی می کنند. در بریتانیا بیش از ۱۳ سال درباره به مرحله اجرا درآوردن چنین طرحی کشمکش وجود داشت.

کریس گریلینگ، وزیر راه و ترابری بریتانیا گفت: «این تصمیم اهمیت زیادی برای کشور دارد. پس از برگزاری همه پرسی این به معنای باز بودن درها برروی دنیاست. ساخت باند سوم برای فرودگاه هیترو بهترین انتخاب برای کشور محسوب می شود. ارتباط نقاط مختلف کشور بهتر خواهد شد و بهترین ارتباط بازرگانی با بقیه دنیا نیز فراهم می شود.»

پیش بینی می شود اجرای این طرح با احتساب مدت لازم برای کسب مجوزهای اداری و قضایی، حدود ۹ سال زمان ببرد و تاسیسات جدید در سال ۲۰۲۵ قابل بهره برداری باشند.

فرودگاه گاتویک، واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب لندن نیز در لیست تاسیساتی قرار داشت که گسترش آن در دست بررسی بود اما نهایتا پروژه گسترش فرودگاه هیترو تایید شد.