هشدار رییس بانک مرکزی آلمان نسبت به تبعات برکسیت

هشدار رییس بانک مرکزی آلمان نسبت به تبعات برکسیت
نگارش از Euronews

ینس وایدمن، رییس بانک مرکزی آلمان اعتقاد دارد تاثیرات منفی برکسیت بر اقتصاد بریتانیا به محض شروع روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا محسوس خواهد بود.

ینس وایدمن، رییس بانک مرکزی آلمان اعتقاد دارد تاثیرات منفی برکسیت بر اقتصاد بریتانیا به محض شروع روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا محسوس خواهد بود.

رییس بانک مرکزی آلمان اگر چه با صراحت تغییر دفاتر مرکزی بانکها و نهادهای مالی از لندن به نقاط دیگر اروپا از جمله فرانکفورت را پیش بینی نمی کند، اما به مشکلات زیادی که این نهادها با آن مواجه خواهند شد و محدودیت زیاد برای فعالیت در اتحادیه اروپا اشاره دارد.

مطالب مرتبط