More about this topic

بانک مرکزی اروپا

موضوعات داغ روز

More about this topic

آلمان
در حال نمایش بعدی
یورو، واحد پول واحد اتحادیه اروپا
در حال نمایش بعدی
عکس تزیینی است
در حال نمایش بعدی
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا
در حال نمایش بعدی
آگهی
آلمان
در حال نمایش بعدی
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست سران اتحادیه اروپا در ساختمان شورای اروپا در بروکسل
در حال نمایش بعدی
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا
در حال نمایش بعدی
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا
در حال نمایش بعدی
حوزه یورو
در حال نمایش بعدی
وزیر دارایی کرواسی در کنار مسئولان ارشد بانک مرکزی اروپا
در حال نمایش بعدی
کریستین لاگارد
در حال نمایش بعدی
کریستین لاگارد
در حال نمایش بعدی
تحریم‌های اتحادیه اروپا مشتریان روس بانک‌های اروپایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد
در حال نمایش بعدی
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا
در حال نمایش بعدی
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا(وسط) در نشست وزرای دارایی و اقتصادی کشورهای منطقه یورو
در حال نمایش بعدی
مراسم گرامیداشت ۲۰ سالگی پول واحد اروپا
در حال نمایش بعدی