رییس بانک انگلستان: وظیفه داشتیم خطرات برکسیت را به مردم بگوییم

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
رییس بانک انگلستان: وظیفه داشتیم خطرات برکسیت را به مردم بگوییم

مارک کارنی رییس «بانک انگلستان»، بانک مرکزی بریتانیا، در مقابل یک کمیسیون پارلمانی اتهاماتی مبنی بر بزرگ جلوه دادن خطرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، برکسیت، و اعمال نفوذ بر کمیته سیاستگذاری پولی زیرمجموعه این بانک را رد کرد.

آقای کارنی، گفت: «نقطه نظرات کمیته سیاست پولی را جهت نداده ام. نمی توانستم این کار را انجام دهم زیرا سیستم به صورتی تدوین نشده که بتوان به این نحو عمل کرد.»

مارک کارنی تاکید کرد که بانک مرکزی و مقامات بریتانیایی موظف بودند خطرات ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را پیش از برگزاری همه پرسی به مردم خاطرنشان کنند.

رییس بانک مرکزی بریتانیا در ادامه گفت: «این وظیفه ماست که این ارزیابی ها را انجام دهیم. اگر رویدادی با خطر بسیار زیاد شناسایی شود ما مکلف هستیم بصورت شفاف آنرا در پارلمان مطرح کنیم و به مردم نیز بگوییم.»

بانک انگلستان همانند وزارت دارایی این کشور، موضع ضد خروج از اتحادیه اروپا داشتند.