تاکید ماریو دراگی بر هماهنگی بین سیاستهای بانکهای مرکزی

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تاکید ماریو دراگی بر هماهنگی بین سیاستهای بانکهای مرکزی

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا با شرکت در سمینار سالانه این نهاد در سینترا واقع در جنوب پرتغال بدون اشاره به نتیجه همه پرسی ۲۳ ژوئن در بریتانیا مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا، از اهمیت هماهنگی سیاستهای بانکهای مرکزی دنیا سخن به میان آورد.

ماریو دراگی گفت: «شاید همانگی بین سیاستهای پولی ضروری نباشد اما می توانیم از آن به نفع خود بهره برداری کنیم. منظور از این هماهنگی تشخیص ریشه های مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم. همچنین ایجاد تعهد برای درنظر گرفتن ریشه مشکلات در زمان تدوین سیاستهای داخلی.»

آقای دراگی با اشاره به نوسان در بازارهای بورس بعنوان مثال، تدابیر و سیاستهای اقتصادی و پولی را عامل آن نداسته بلکه کمیت و شدت اجرای آنها را منشاء این نوسان دانسته که بانکهای مرکزی برای این موضوع می توانند با یکدیگر هماهنگی ایجاد کنند.

پس از مشخص شدن نتیجه همه پرسی برکسیت بانک مرکزی اروپا از آمادگی خود برای مقابله با تبعات منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برروی بازارهای مالی خبر داده بود.