دیلما روسف تعلیق خود از مقام رئیس جمهوری برزیل را کودتا خواند

Access to the comments نظرها
نگارش از Pooneh Irani
دیلما روسف تعلیق خود از مقام رئیس جمهوری برزیل را کودتا خواند

دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، رای سنا به تعلیق خود را کودتا خواند.

او در سخنانی احساسی در جمع دوستان و هوادارانش در دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که به مبارزه ادامه می دهد. خانم روسف گفت: «وقتی یک رئیس جمهور منتخب تحت عنوان اتهام به انجام جرمی که مرتکب نشده پایین کشیده می شود، نام این کار در جهان دموکراتیک استیضاح نیست، کودتاست. این فرایند متزلزل، از نظر قانونی متناقض و غیرمنصفانه است که که برعلیه فردی صادق و بی گناه به راه افتاده است.» رئیس جمهور تعلیق شده برزیل افزود: «مبارزه برای دموکراسی انتها ندارد، بلکه مبارزه ای دائمی است که از همه ما تعهدی دائمی می طلبد. از همه سپاسگزارم.»

پس از بحث و جدل های طولانی که بیش از ۲۱ ساعت به طول انجامید در نهایت ۵۵ سناتور از ۸۱ نماینده سنا، نزدیک به دو سوم اعضا موافقت خود را نسبت به برکناری دیلما روسف از مقامش و محاکمه وی اعلام کردند. به موجب این تصمیم خانم روسف برای شش ماه از تمامی مسئولیت های دولتی تعلیق می شود تا دستگاه قضایی بتواند فارغ از مصونیت سیاسی رئیس جمهوری، به اتهامات او رسیدگی کند.

پس از برکناری موقت خانم روسف از مقامش میشل تمر، معاون وی بعنوان رئیس جمهوری موقت، اداره کشور را بر عهده می گیرد.

دیلما روسف به دستکاری در حساب های دولتی برای پنهان کردن میزان واقعی کسری بودجه کشور متهم است. مخالفان او همچنین می گویند که خانم روسف از دریافت رشوه توسط بسیاری از مقامات دولتی در جریان پروندۀ مربوط به شرکت نفتی دولتی پتروبراس اطلاع داشته است.

در مقابل رئیس جمهوری برزیل این اتهامات را ساختۀ مخالفان سیاسی خود دانسته و آنها را رد کرده است.