شادی مخالفان و اعتراض موافقان دیلما روسف از تعلیق وی از مقام رييس جمهوری برزیل

شادی مخالفان و اعتراض موافقان دیلما روسف از تعلیق وی از مقام رييس جمهوری برزیل
نگارش از Euronews

تصمیم سنای برزیل مبنی بر تعلیق و محاکمه دیلما روسف، عکس العمل وسیعی در بین مخالفان و موافقان رییس جمهوری این کشور برانگیخت. موافقان استیضاح در

تصمیم سنای برزیل مبنی بر تعلیق و محاکمه دیلما روسف، عکس العمل وسیعی در بین مخالفان و موافقان رییس جمهوری این کشور برانگیخت.

موافقان استیضاح در برازیلیا، پایتخت، با آتش بازی و حمل بنرهایی پیروزی خود را جشن گرفتند.

خبر برکناری خانم روسف و جایگزینی میشل تمر معاون وی، تیتر اول روزنامه های پنج شنبه است که در دکه های روزنامه فروشی ریودوژانیرو به چشم می خورد.

یکی از اهالی ریو دو ژانیرو می گوید: «من دیلما را خیلی دوست داشتم ولی در این برهه از زمان فکر می کنم برزیل باید به خود افتخار کند و مطمئن ام اوضاع بهتر می شود.» دیگری به تغییرات امیدوار است و می گوید: «حالا ببینیم چه می شود، امیدوارم که تمر بتواند خسارات وارده به کشور را جبران کند.»

از سوی دیگر مخالفان استیضاح نیز در تجمع هایی تأثر و نگرانی خود را از تغییرات اخیر نشان دادند. یکی از تظاهرکنندگان می گوید:«حضور ما امروز در اینجا مسئولیتی اجتماعی است که به نام دموکراسی، حقوق اجتماعی و آرای ۵۴ میلیون برزیلی انجام می شود.»

دیلما روسف تا پیش از بحران اقتصادی و جنجال فساد مالی سیاستمداران این دوره، به خاطر برنامه های رفاه اجتماعی بسیار محبوب بود و هنوز طرفداران زیادی در بین اقشار پائین جامعه دارد. از این رو طرفداران وی شک دارند که این استیضاح، دمکراسی است یا مضحکه ای از دموکراسی؟

مطالب مرتبط