2016-02-01

سازمان ملل: ترکیه در مورد تیراندازی به غیرنظامیان تحقیق کند
Now playing Next