2016-02-01

آگهی
سازمان ملل: ترکیه در مورد تیراندازی به غیرنظامیان تحقیق کند
در حال نمایش بعدی