پایان سلطه ۶۰ ساله ملی گرایان بر پارلمان تایوان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پایان سلطه ۶۰ ساله ملی گرایان بر پارلمان تایوان

پارلمان جدید تایوان روز دوشنبه، در تایپه پایتخت این کشور کار خود را آغاز کرد. مجلسی که اکثریت آن پس از سلطه ۶۰ ساله حزب ملی گرای «کومینتانگ»، به دست «حزب پیشروی دموکرات» افتاده است.

در روز آغازین کار مجلس جدید، اعضای «حزب پیشروی دموکرات»، سو ژیا-شیوان، هم حزبی خود را به عنوان رییس پارلمان برگزیدند.

آقای سو هدایت ۱۱۳ قانونگذار مجلسی را برعهده خواهد داشت که برای نخستین بار در تاریخ تایوان، با چین همسو نیست. سو ژیا-شیوان، رییس جدید پارلمان تایوان، گفت: «همه تلاشمان را به کار می بندیم تا اصلاحات و قوانین پیشنهادی مبتنی بر منافع مردم پیش برود و فرای اختلاف احزاب، بی طرفی حفظ شود. ما مجلس را به مردم باز خواهیم گرداند.»

در میانه ماه نخست سال جدید میلادی، مردم تایوان سای اینگ ون را به ریاست جمهوری انتخاب کردند. خانم اینگ ون از «حزب پیشروی دموکرات»، هم نخستین رییس جمهوری زن تایوان است و هم از چهره های شناخته شده طرفدار استقلال این جزیره.

نتایج این انتخابات با استقبال پکن روبرو نشد و مقامات چین کمی بعد از انتخابات در مورد ایجاد آنچه آنها «توهم استقلال طلبی» خواندند، به تایوانی ها هشدار دادند.