مذاکرات شرکتهای داروسازی «فایزر» و «آلرگان» برای ادغام با یکدیگر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مذاکرات شرکتهای داروسازی «فایزر» و «آلرگان» برای ادغام با یکدیگر

شرکت داروسازی آمریکایی «فایزر» و شرکت «آلرگان» فعال در همین بخش برای اداغام احتمالی، با یکدیگر وارد مذاکره شده اند.

در صورت نهایی شدن چنین عملیاتی بزرگترین گروه داروسازی در دنیا متولد خواهد شد که سرمایه بورسی آن به رقم ۳۳۰ میلیارد دلار می رسد.

این ادغام برای شرکت فایزر نه تنها منفعت مالی بلکه منافع مالیاتی نیز در پی خواهد داشت. دفتر مرکزی آلرگان در ایرلند واقع شده است، بدین ترتیب فایزر می تواند قسمت اعظم فعالیتهای خود را به این کشور که قوانین مالیاتی سختگیرانه ای ندارد منتقل کند.