همبستگی مخالفان ریاضت اقتصادی در شهرهای اروپا با دولت چپگرای یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همبستگی مخالفان ریاضت اقتصادی در شهرهای اروپا با دولت چپگرای یونان

در آستانه برپایی همه پرسی در یونان، برخی از شهرهای اروپایی روز شنبه در همبستگی با دولت چپگرای یونان صحنه تظاهرات مخالفان ریاضت های اقتصادی بود.

در لیسبون صدها نفر با شرکت در یک راهپیمایی مخالفت خود را با برنامه پیشنهادی وام دهندگان به آتن نشان دادند.

یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی گفت: «من اینجا هستم تا همبستگی خود را با مردم یونان نشان دهم. آنها شجاعتی دارند که ما نداریم. امیدوارم که ما نیز روزی چنین جسارتی پیدا کنیم. هرچند امیدی ندارم. شاید هرگز چنین شجاعتی نداشته باشیم.»

در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه نیز ده ها نفر با حضور در برابر کنسولگری یونان پشتیبانی خود را از حزب چپگرای این کشور اعلام کردند.

یکی از حاضران در این تجمع گفت: «نهادهای امپریالیستی و کشورهای اروپایی به بهانه بحران اقتصادی در یونان سیاست خود را به این کشور تحمیل می کنند. این نهادها می خواهند پس انداز و حقوق اجتماعی و عمومی مردم را از آنها سلب کنند.»

راهپیمایان با حمل پلاکارد، شعارهایی در همبستگی با مردم یونان و انتقاد از صندوق بین المللی پول و نهادهای اروپایی سر دادند.