چند نظر در ارتباط با همه پرسی یکشنبه یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چند نظر در ارتباط با همه پرسی یکشنبه یونان

همه پرسی روز یکشنبه یونان مردم این کشور را در مقابل پرسشی عمیق قرار می دهد. برون رفت از بحران و تصویر آینده چگونه خواهد بود؟

به نظر برخی از شهروندان شهر کورینت توجه می کنیم.

مالک یک مدرسه رقص و معلم باله به تقسیم جامعه اشاره می کند: “به نظرم مردم دو دسته شده اند. نمی توان مطمئن بود ولی من فکر می کنم طرفداران سیریزا کم شده اند.”

یک تولید کننده روغن زیتون و عضو هیئت مدیره شهرداری روحیه مردم را چنین توضیح می دهد: “متأسفانه مردم عصبانی هستند. حق دارند. می توان فهمید چرا. همه چیز عوض شده و زندگیشان سخت تر شده است. نکته مثبت اینست که حس ترسی که اکنون وجود دارد با آگاهی از وضعیت امروز و آینده است.”

نماینده پارلمان و عضو سیریزا در این شهر که در تدارک همه پرسی است اعتراف دارد که موافقان نظر دولت کمتر شده اند. وی در توضیح علت این امر می گوید: “این درست است که در ابتدا درصد، خیلی بالا بود و رأی “نه” قابل توجه بود. ولی از وقتی بانک ها بسته شده اند، مردم وحشت زده شدند. یادمان باشد این ها مردمی هستند که رنج زیادی برده اند. سالهای جنگ را از سر گذرانده اند و حالا دچار ترس شده اند.”