حریق در استرالیا خسارت برجا گذاشت

حریق در استرالیا خسارت برجا گذاشت

حداقل ۲۶واحد مسکونی در جنوب استرالیا تخریب شد. در این رویداد حدود ۷۰۰ آتشنشان به نبرد با حریق شتافتند.

حداقل ۲۶واحد مسکونی در جنوب استرالیا تخریب شد. در این رویداد حدود ۷۰۰ آتشنشان به نبرد با حریق شتافتند.

تازه‌ترین ویدیو