سیاحت در آنگولا؛ تلاش‌های دولت و مردم برای بازسازی فرهنگی شهر موسامدس

ویدیوها. سیاحت در آنگولا؛ تلاش‌های دولت و مردم برای بازسازی فرهنگی شهر موسامدس

با همکاری

شهر موسامدس در حال حاضر از مسیر همکاری‌های سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی، یک رنسانس واقعی را تجربه می‌کند که ویژگی عمدۀ آن استفاده از رنگ‌های زنده در سراسر شهر، احیای حس در اجتماع بودن و ارج گذاری به تاریخ کهن شهر آن هم به کمک هنر و معماری است.

تازه‌ترین ویدیو