تصاویری از ماریوپل، شهر در محاصره ارتش روسیه

ویدیوها. تصاویری از ماریوپل، شهر در محاصره ارتش روسیه

زندگی روزمره برای ساکنان شهر ماریوپل در دو هفته‌ای که از آغاز تهاجم سنگین ارتش روسیه به اوکراین می‌گذرد هر روز سخت‌تر از دیروز می‌شود. ساکنان شهر اکنون دسترسی به آب آشامیدنی، لوازم گرمایش، خدمات بهداشتی، اینترنت و برقراری ارتباط با گوشی همراه ندارند. 

زندگی روزمره برای ساکنان شهر ماریوپل در دو هفته‌ای که از آغاز تهاجم سنگین ارتش روسیه به اوکراین می‌گذرد هر روز سخت‌تر از دیروز می‌شود. ساکنان شهر اکنون دسترسی به آب آشامیدنی، لوازم گرمایش، خدمات بهداشتی، اینترنت و برقراری ارتباط با گوشی همراه ندارند. 

با قطع شدن آب آشامیدنی مردم به ناچار یا از آبهای جاری طبیعی استفاده می‌کنند و یا برف را آب می‌کنند. سربازان اوکراینی روز سه‌شنبه بطری‌های آب را برای توزیع بین زنان و کودکان جیره‌بندی کردند. 

بسیاری از ساکنان شهر در فقدان جریان برق، اخبار را از رادیوی خودروها می‌شوند و امیدوارند تا بلکه با خروج امن آنها از این شهر در محاصره، موافقت شود. 

نیمی از جمعیت ۴۳۰ هزار نفری ماریوپل در صدد یافتن مسیری برای گریختن از این شهر هستند. 

شهردار ماریوپل می گوید در ۹ روزی که شهر تحت محاصره ارتش روسیه است ۱۲۰۷ غیرنظامی کشته شده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو