تصاویری از رومانی؛ شاخه‌های گل به زنان اوکراین در روزهای بی‌خانمانی

تصاویری از رومانی؛ شاخه‌های گل به زنان اوکراین در روزهای بی‌خانمانی

زنان اوکراینی که از جنگ در کشورشان گریخته‌اند در روز جهانی زنان در ۸ مارس در رومانی شاخه گلی هدیه گرفتند تا برای لحظاتی هرچند گذرا غم بی‌خانمانی را فراموش کنند. این گروه از زنان اوکراینی روز سه‌شنبه با عبور از مرز وارد شهر «سیرِت» رومانی واقع در شمال این کشور شدند.

زنان اوکراینی که از جنگ در کشورشان گریخته‌اند در روز جهانی زنان در ۸ مارس در رومانی شاخه گلی هدیه گرفتند تا برای لحظاتی هرچند گذرا غم بی‌خانمانی را فراموش کنند. این گروه از زنان اوکراینی روز سه‌شنبه با عبور از مرز وارد شهر «سیرِت» رومانی واقع در شمال این کشور شدند.

تازه‌ترین ویدیو