رقص سنّتی آذربایجان؛ سرشار از ظرافت و نیازمند ورزیدگی

رقص سنّتی آذربایجان؛ سرشار از ظرافت و نیازمند ورزیدگی

با همکاری

گروه ملی رقص آذربایجان که در سال ۱۹۳۸ و در دوران حکومت شوروی ایجاد شده، تاکنون اجراهای بسیاری در سراسر دنیا داشته است.

تازه‌ترین ویدیو