رقص سنّتی آذربایجان؛ سرشار از ظرافت و نیازمند ورزیدگی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدیوها. رقص سنّتی آذربایجان؛ سرشار از ظرافت و نیازمند ورزیدگی

با همکاری

گروه ملی رقص آذربایجان که در سال ۱۹۳۸ و در دوران حکومت شوروی ایجاد شده، تاکنون اجراهای بسیاری در سراسر دنیا داشته است.

تازه‌ترین ویدیو