جشنوارهٔ فیلم کودک و نوجوان شارجه؛ سینما با کودکان و برای کودکان

ویدیوها. جشنوارهٔ فیلم کودک و نوجوان شارجه؛ سینما با کودکان و برای کودکان

با همکاری

دهمین جشنوارهٔ بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان شارجه با شرکت ۸۰ فیلم از ۳۷ کشور دنیا برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو