جشنوارهٔ فیلم تاشکند؛ معرفی سینمای آسیای میانه به جهان

ویدیوها. جشنوارهٔ فیلم تاشکند؛ معرفی سینمای آسیای میانه به جهان

با همکاری

در پانزدهمین جشنوارهٔ بین‌المللی فیلم تاشکند سینمای آسیای میانه مضمون اصلی بود.

تازه‌ترین ویدیو