نبض تجارت؛ پایایی، پویایی وفرصت، مضامین اکسپوی ۲۰۲۰ دُبی

نبض تجارت؛ پایایی، پویایی وفرصت، مضامین اکسپوی ۲۰۲۰ دُبی

با همکاری

۱۹۲ کشور در این نمایشگاه حضور دارند و انتظار می‌رود در ۶ ماه آینده بیش از ۲۵ میلیون نفر از آن بازدید کنند.

تازه‌ترین ویدیو