بندبازی نفس‌گیر جوان پابرهنه فرانسوی در ارتفاع ۷۰ متری برج ایفل

بندبازی نفس‌گیر جوان پابرهنه فرانسوی در ارتفاع ۷۰ متری برج ایفل

ناتان پائولین، ۲۷ ساله، موفق شد با پای برهنه فاصله برج ایفل تا ساختمان تئاتر شَیو در پاریس را در ارتفاع ۷۰ متری از سطح زمین بندبازی کند. آقای پائولین مسیر ۶۰۰ متری را با چند استراحت کوتاه که با نشستن و دراز کشیدن بر روی طناب انجام داد، به پایان رساند. او روز شنبه و پس از این بندبازی موفق به خبرگزاری فرانسه گفت که با وجود حضور تماشاگران پرتعداد، حفظ تمرکز لازم برای او بسیار دشوار بوده ولی با این وجود بندبازی زیبایی را تجربه کرده است. ناتان پائولین که دارنده چندین رکورد جهانی در زمینه بندبازی است، برنامه روز شنبه خود را به مناسبت روز میراث فرهنگی در فرانسه انجام داد؛ روزی که درهای بسیاری از اماکن تاریخی فرانسه به طور رایگان به روی عموم مردم باز می‌شود.

ناتان پائولین، ۲۷ ساله، موفق شد با پای برهنه فاصله برج ایفل تا ساختمان تئاتر شَیو در پاریس را در ارتفاع ۷۰ متری از سطح زمین بندبازی کند. آقای پائولین مسیر ۶۰۰ متری را با چند استراحت کوتاه که با نشستن و دراز کشیدن بر روی طناب انجام داد، به پایان رساند. او روز شنبه و پس از این بندبازی موفق به خبرگزاری فرانسه گفت که با وجود حضور تماشاگران پرتعداد، حفظ تمرکز لازم برای او بسیار دشوار بوده ولی با این وجود بندبازی زیبایی را تجربه کرده است. ناتان پائولین که دارنده چندین رکورد جهانی در زمینه بندبازی است، برنامه روز شنبه خود را به مناسبت روز میراث فرهنگی در فرانسه انجام داد؛ روزی که درهای بسیاری از اماکن تاریخی فرانسه به طور رایگان به روی عموم مردم باز می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو