زندگی روزمره وایکینگ ها در جشنواره‌ای بازسازی شد

ویدیوها. زندگی روزمره وایکینگ ها در جشنواره‌ای بازسازی شد

بخشی از زندگی روزمره وایکینگ ها چهارم و پنجم سپتامبر در جشنواره‌ای در بریتانیا بازسازی شد. مطمئناً وایکینگ ها تصویر چندان خوبی ندارند و ارتباط آنها با قتل و غارت در تصور عموم نهفته است اما در اردوگاه های وایکینگ ها در «فلگ فن» در شرق انگلیس و در نزدیکی پیتربورو، هنرها و صنایع دستی وایکینگ ها هم به نمایش درآمد.

بخشی از زندگی روزمره وایکینگ ها چهارم و پنجم سپتامبر در جشنواره‌ای در بریتانیا بازسازی شد. مطمئناً وایکینگ ها تصویر چندان خوبی ندارند و ارتباط آنها با قتل و غارت در تصور عموم نهفته است اما در اردوگاه های وایکینگ ها در «فلگ فن» در شرق انگلیس و در نزدیکی پیتربورو، هنرها و صنایع دستی وایکینگ ها هم به نمایش درآمد.

فلگ فن یکی از مهم‌ترین مراکز باستان شناسی عصر برنز بریتانیا است که قدمت آن به ۳ هزار و ۵۰۰ سال می‌رسد. از آنجا که این بخش از بریتانیا زمین باتلاقی غنی از ذغال سنگ بوده، آثار کشف شده بسیار خوب حفظ شده‌اند. نیزه ها، شمشیرها، جواهرات، قایق ها و حتی اولین چرخ های قدیمی بریتانایی همه در این منطقه کشف شده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو