ویدئو؛ اعتراض کنشگران حامی محیط زیست مقابل پارلمان فرانسه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدئو؛ اعتراض کنشگران حامی محیط زیست مقابل پارلمان فرانسه

۱۲ کنشگر جنبش زیست محیطی «شورش علیه انقراض» روز گذشته خارج از ساختمان شورای ملی فرانسه دست به تظاهرات زدند.

۱۲ کنشگر جنبش زیست محیطی «شورش علیه انقراض» روز گذشته خارج از ساختمان شورای ملی فرانسه دست به تظاهرات زدند.

این افراد با روشن کردن آتش، اعتراض خود را نشان دادند. آن‌ها از نمایندگان پارلمان فرانسه می‌خواهند که به ۱۲ طرح پیشنهادی کنوانسیون اقلیمی شهروندان که در پارلمان تاکنون پیگیری نشده است، احترام بگذارند. نیروهای پلیس فرانسه اقدام به متفرق کردن این کنشگران کردند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست