بازگشایی رویدادهای فرهنگی از رقص در لیورپول تا گاوبازی در مادرید

ویدیوها. بازگشایی رویدادهای فرهنگی از رقص در لیورپول تا گاوبازی در مادرید

بیش از یک سال از تعطیلی رویدادهای فرهنگی در کشورهای مختلف جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا می‌گذرد و اکنون برخی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و اسپانیا خود را برای بازگشایی و برپایی دوباره این رویدادها آماده می‌کنند. 

بیش از یک سال از تعطیلی رویدادهای فرهنگی در کشورهای مختلف جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا می‌گذرد و اکنون برخی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و اسپانیا خود را برای بازگشایی و برپایی دوباره این رویدادها آماده می‌کنند. 

برگزاری نخستین جشنواره رقص با حضور حدود ۶ هزار نفر در شهر لیورپول از جمله این برنامه‌هاست.

طرفداران گاوبازی اسپانیایی نیز یکشنبه گذشته پس از ۱۴ ماه، شاهد برگزاری نخستین اجرای این نمایش سنتی در مادرید بودند. برگزارکنندگان این رویداد تنها اجازه استفاده از ۴۰ درصد ظرفیت جایگاه تماشاگران را داشتند و تماشاگران نیز ملزم به ماسک زدن بودند.

تازه‌ترین ویدیو