شعار کمونیست‌های لبنانی علیه تمام دولتمردان کشور: همه یعنی همه

شعار کمونیست‌های لبنانی علیه تمام دولتمردان کشور: همه یعنی همه

صدها تن از معترضان لبنانی در روز یکشنبه به دعوت حزب کمونیست این کشور در پایتخت، بیروت به خیابان آمده و خواستار کناره‌گیری اعضای طبقه سیاسی حاکم در این کشور شدند. راهپیمایان لبنانی در روز یکشنبه پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود «همه، یعنی همه»، که اشاره به خواست آنها برای کناره‌گیری همه دولتمردان کنونی دارد. لبنان از ماه‌ها پیش علاوه بر بحران اقتصادی فزاینده در انسداد شدید سیاسی نیز گرفتار شده است.

صدها تن از معترضان لبنانی در روز یکشنبه به دعوت حزب کمونیست این کشور در پایتخت، بیروت به خیابان آمده و خواستار کناره‌گیری اعضای طبقه سیاسی حاکم در این کشور شدند. راهپیمایان لبنانی در روز یکشنبه پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود «همه، یعنی همه»، که اشاره به خواست آنها برای کناره‌گیری همه دولتمردان کنونی دارد. لبنان از ماه‌ها پیش علاوه بر بحران اقتصادی فزاینده در انسداد شدید سیاسی نیز گرفتار شده است.

تازه‌ترین ویدیو