تصاویری از رقص و شادی دختران و پسران هندو در جشن رنگ‌ها در پاکستان

ویدیوها. تصاویری از رقص و شادی دختران و پسران هندو در جشن رنگ‌ها در پاکستان

گروهی از ساکنان هندو مذهب پاکستان در شهر کراچی، شامگاه یکشنبه آئین سنتی خود به نام «هولی» یا جشن رنگ‌ها را برگزار کردند. در این جشن بهاری که با افروختن آتش همراه بود، دختران و پسران جوان به صورت و بدن همدیگر رنگ پاشیده و به رقص و پایکوبی پرداختند. این جشن معمولا در آخرین شب مهتابی زمستان در ماه «فلاگونا» که در تقویم مهشیدی تقریباً برابر آخر اسفند است، برگزار می‌شود. هندوها تنها دو درصد از جمعیت عمدتا مسلمان پاکستان را تشکیل می‌دهند.

گروهی از ساکنان هندو مذهب پاکستان در شهر کراچی، شامگاه یکشنبه آئین سنتی خود به نام «هولی» یا جشن رنگ‌ها را برگزار کردند. در این جشن بهاری که با افروختن آتش همراه بود، دختران و پسران جوان به صورت و بدن همدیگر رنگ پاشیده و به رقص و پایکوبی پرداختند. این جشن معمولا در آخرین شب مهتابی زمستان در ماه «فلاگونا» که در تقویم مهشیدی تقریباً برابر آخر اسفند است، برگزار می‌شود. هندوها تنها دو درصد از جمعیت عمدتا مسلمان پاکستان را تشکیل می‌دهند.

تازه‌ترین ویدیو