اردوگاه لیپای بوسنی؛ پناهجویان بی‌سرپناه که با برف و سرما دست و پنجه نرم می‌کنند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اردوگاه لیپای بوسنی؛ پناهجویان بی‌سرپناه که با برف و سرما دست و پنجه نرم می‌کنند

پناهجویان اردوگاه لیپا در بوسنی روزهای سختی را می‌گذرانند، نزدیک به ۱۳۰۰ ساکن این اردوگاه که پیش‌تر طعمه حریق شده بود اکنون در سرمای هوای و زیر برف سرگردانند. 

پناهجویان اردوگاه لیپا در بوسنی روزهای سختی را می‌گذرانند، نزدیک به ۱۳۰۰ ساکن این اردوگاه که پیش‌تر طعمه حریق شده بود اکنون در سرمای هوای و زیر برف سرگردانند. 

بسیاری از این پناهجویان که پاکستانی و افغان هستند یا در چادر به سر می‌برند یا به جنگل‌های اطراف اردوگاه پناه برده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست